Szczegóły

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie zatrudni w ramach umowy o pracę (3/4 etatu) Protetyka.

Zgłoszenia aplikacyjne zawierające CV proszę przesyłać na adres: rekrutacja@spl.pl

Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej została utworzona przez Ministra Obrony Narodowej.
Od 1 stycznia 1999r. na podstawie zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielamy świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, stomatologicznej opieki zdrowotnej, leczenia rehabilitacyjnego i fizjoterapii oraz programów profilaktycznych. Gwarantujemy wysoki poziom usług leczniczych i profilaktycznych wykonywanych przez specjalistyczną kadrę lekarzy, wykwalifikowane pielęgniarki oraz techników medycznych z dużym doświadczeniem zawodowym.

Posiadamy zmodernizowane placówki w dogodnych lokalizacjach na terenie Warszawy przystosowane dla osób niepełnosprawnych, wyposażone w zaawansowany technologicznie sprzęt. Wszystko to zapewnia komfort diagnostyki i leczenia, potwierdzony coraz większym zainteresowaniem naszymi świadczeniami ze strony Pacjentów.

Przydzielone do następujących etykiet: protetyk, protetyka