Szkolenia – podnosimy kwalifikacje

20 maja, 2024
Szkolenia – podnosimy kwalifikacje


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE 

OBSŁUGA PACJENTA W PLACÓWCE MEDYCZNEJ

20-21.06.2024 Warszawa

CELE 


Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem, z uwzględnieniem technik asertywności, rozwiązywania konfliktów i zarządzania stresem.

Uczestnicy dowiedzą się jak komunikować się z pacjentem w trudnych sytuacjach, jednocześnie dbając o wysoki poziom obsługi klienta i jego satysfakcji, co przekłada się także na opinię o Państwa placówce medycznej.

Szkolenie daje możliwość intensywnego treningu praktycznych umiejętności komunikacyjnych oraz doskonalenia opanowanych już technik rozmawiania z pacjentem. Służą temu ćwiczenia praktyczne, które łącznie zajmują ponad 60 proc. czasu szkolenia.  Wyniki uzyskane w ćwiczeniach przez uczestników są analizowane publicznie, dzięki czemu każdy ze szkolonych ma szansę dowiedzieć się, co robić, by zwiększyć swą skuteczność w kontaktach z trudnymi komunikacyjnie pacjentami.

PLAN SZKOLENIA

Style i standardy komunikacyjne w kontakcie z pacjentem

 • Jak rozmawiać z pacjentem – podstawowe zasady. Rola standardów komunikacyjnych w codziennym funkcjonowaniu placówki.
 • Style w komunikacji z pacjentem.

◦ Teoria komunikacji – krótkie wprowadzenie. Kiedy komunikacja jest efektywna?
◦ Klasyfikacja stylów komunikacji w warunkach pracy z klientem instytucji.
◦ Wybór stylu komunikacyjnego. Etykieta w relacjach z pacjentami.

Trudny pacjent i pacjent, który sprawia problemy komunikacyjne

 • Subiektywne i obiektywne wyznaczniki „trudności” pacjenta.
 • Trudne rozmowy – komunikacja bezpośrednia i telefoniczna.
 • Najczęstsze typy kłopotliwych pacjentów i podstawowe zasady w kontaktach z nimi.

◦ Pacjent starszy (senior).
◦ Pacjent niepełnosprawny.
◦ Dziecko i rodzic dziecka.
◦ Pacjent o postawie roszczeniowej, niezadowolony, rozczarowany.
◦ Pacjent nieuprzejmy lub agresywny.
◦ Pacjent upośledzony umysłowo lub chory psychicznie.
◦ Pacjent, który „wie lepiej”.
◦ Inne typy trudnych pacjentów.

 • Podstawowe zagrywki emocjonalne pacjentów. Jak na nie na bieżąco odpowiadać?
 • Pułapki psychologiczne w relacjach z określonymi typami trudnych pacjentów.
 • Dyskusja: trudni pacjenci na Twoim oddziale. Które typy sprawiają największe problemy i dlaczego?

Psychologia w kontakcie z pacjentem

 • Emocje na linii pacjent–pracownik placówki służby zdrowia.

◦ Kontakt emocjonalny: jak sprawnie odczytywać emocje rozmówcy i adekwatnie na nie odpowiadać?
◦ Emocje negatywne: jak radzić sobie z pacjentem, gdy ten reaguje zbyt gwałtownie i emocjonalnie.
◦ Emocje jako broń pacjenta – co robić, gdy pacjent płacze.

 • Osobowość pacjenta a komunikacja.

◦ Typologia osobowości – krótkie wprowadzenie. Charakterystyka typów i zaburzeń osobowości szczególnie dokuczliwych dla otoczenia.
◦ Wpływ typu osobowości pacjenta na przebieg rozmowy z lekarzem.
◦ Jak zidentyfikować typ osobowości pacjenta i dostosować do niego przekaz werbalny, niewerbalny i argumenty?

Początek rozmowy z pacjentem i budowanie porozumienia

 • Początek rozmowy, czyli jak zjednać sobie pacjenta.

◦ Pozytywne pierwsze wrażenie: dlaczego jest tak ważne.
◦ Elementy robienia dobrego wrażenia: mowa ciała, sposób wypowiadania się, etykieta, kontakt z pacjentem, feedback, empatia.
◦ Nawiązywanie kontaktu z pacjentami: jak zapewnić im dobre samopoczucie i jednocześnie sprawić, by nas słuchali?

 • Zaufanie w kontakcie z pacjentem.

◦ Elementy składowe zaufania: wiarygodność, uczciwość, kompetencja, dobra wola, zrozumienie w warunkach pracy placówki medycznej.

 • Ćwiczenie w parach: pierwsza rozmowa z nieznanym wcześniej pacjentem.

Obsługa pacjenta w praktyce – generalne zasady

 • Docieranie do istoty problemu pacjenta.

◦ Rola właściwych pytań i umiejętności słuchania.
◦ Ćwiczenie w parach: wyciąganie informacji od pacjenta za pomocą pytań otwartych i parafraz.

 • Komunikowanie pacjentowi złych wiadomości – podstawowe zasady.
 • Rozwiązanie problemu pacjenta i sposób jego zakomunikowania.

◦ Znalezienie rozwiązania jako odpowiedź na potrzebę pacjenta.
◦ Charakterystyki poszczególnych typów rozwiązań.
◦ Prezentowanie rozwiązania przez pryzmat korzyści dla pacjenta.
◦ Dyskusja z pacjentem, który nie jest zadowolony z rozwiązania. Techniki zbijania obiekcji.
◦ Rady dla pacjenta – kiedy i w jaki sposób ich udzielać.

 • Zarządzanie czasem. Jak obsłużyć pacjenta w sposób szybki i rzeczowy.

Komunikacja z dzieckiem

 • Dziecko w placówce służby zdrowia – jak podchodzić do małego pacjenta z lękami?
 • Jak zapobiegać występowaniu stresu u najmłodszych.
 • Techniki redukcji stresu u małego pacjenta: przeniesienie uwagi, nagrodzenie itp.
 • Właściwa komunikacja z rodzicem dziecka.

Właściwa komunikacja z osobami starszymi i chorymi

 • Pacjent starszy – specyfika podejścia.

◦ Stereotypy i uprzedzenia na temat wieku – jak sobie z nimi poradzić.
◦ Jak rozmawiać z osobą starszą, która nie widzi lub nie rozumie istoty problemu.

 • Kontakt z pacjentem chorym i niepełnosprawnym: na co należy uważać.
 • Zasady postępowania z pacjentami chorymi psychicznie.

Sytuacje konfliktowe i radzenie sobie ze zdenerwowanym pacjentem

 • Konflikt z pacjentem – jak go unikać i co robić, gdy zaistnieje.
  ◦ Klasyfikacja konfliktów. Koło konfliktów – jak klasyfikować na nim konflikty. Konflikty interesów vs konflikty psychologiczne – sposoby radzenia sobie z obydwoma typami.

◦ Sztuka mediacji i rozwiązywania konfliktów w warunkach placówki służby zdrowia.
◦ Rozwiąż konfliktu w ośmiu krokach – uniwersalny sposób na spór z pacjentem.

 • Kontakt z pacjentem, który ma pretensje do placówki lub do nas osobiście.
 • Pacjent, który kłamie lub manipuluje.

◦ Identyfikacja rozmówcy manipulującego oraz stosowanych przez niego taktyk.
◦ Asertywność w kontaktach z manipulującym pacjentem. Trening asertywności.

 • Dyskusja w grupie: co robimy, gdy pacjent nas obraża.

Radzenie sobie ze stresem w pracy z pacjentem

 • Stres w pracy z pacjentami – przyczyny i skutki dla pracowników i organizacji.
 • Identyfikacja przyczyn stresu dla pracy w służbie zdrowia.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami stresującymi pochodzącymi z zewnątrz.
  ◦ Zarządzanie czasem i zadaniami. Dobra organizacja pracy.
  ◦ Relacje z innymi ludźmi: właściwe rozładowywanie konfliktów.
 • Metody radzenia sobie z czynnikami wewnętrznymi – przy nadmiernej reakcji na czynniki stresujące.
 • ◦ Podejście behawioralno-poznawcze (zmiana schematów myślenia i reagowania).
  ◦ Relacje interpersonalne: budowa sieci wsparcia.
  ◦ Zmiana trybu życia i pracy, rola snu i regularnych posiłków. Neurofarmakologia.
 • Techniki interwencji w warunkach nagłych sytuacji stresowych.
 • ◦ Wzory efektywnej reakcji na stres i trudne sytuacje.
  ◦ Przekształcenie stresu negatywnego w stres pozytywny.
  ◦ Rozwiązywanie sytuacji stresowych na drodze szybkiego działania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Termin szkolenia: 20-21 czerwca, 2024 r.; godz. 9.00-17.00
 • PROWADZĄCY: Tomasz Łysakowski
 • Miejsce szkolenia: Warszawa, Centrum Szkoleniowo Konferencyjne As-Bud, biurowiec Central Tower, Al. Jerozolimskie 81
 • Przerwy kawowe oraz lunch są wliczone w cenę szkolenia.
 • W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymują materiały oraz certyfikaty.
 • Organizatorzy nie zapewniają miejsc parkingowych.

Koszt dwudniowego szkolenia: 1400 zł netto + 23%

Przy zapisie 3 lub więcej osób z jednej organizacji otrzymujecie Państwo 15% rabat.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie możemy zrealizować także w formie szkolenia zamkniętego dla pracowników Państwa firmy.

 • Wycena indywidualna w zależności od terminu, liczby uczestników i siedziby Klienta.


Rejestracja na szkolenie.

 1. Prosimy o uzupełnienie formularza: https://forms.gle/BCtbDMKy6MhoJ9u26
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo wiadomość potwierdzającą rezerwację wraz z fakturą pro-forma.
 3. Po zaksięgowaniu płatności wyślemy wiadomość z potwierdzeniem otrzymania wpłaty.
 4. Bezpłatne anulowanie zgłoszenia może nastąpić do 12 czerwca.
 5. Na siedem dni przed terminem szkolenia otrzymają Państwo szczegółowe informacje organizacyjne.

Przy zapisie 3 lub więcej osób z jednej organizacji otrzymujecie Państwo 15% rabat.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie w szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Udostępnij ten artykuł

Powiązane artukuły

Brak powiązanych artykułów